Christelijk onderwijs in België is helaas nog steeds niet vanzelfsprekend. Hoewel er in België - net als in Nederland - vrijheid van onderwijs is, is er particulier initiatief nodig om een Christelijke school te stichten.
 
Inmiddels zijn er al 11 Scholen met de Bijbel in Vlaanderen opgericht, maar die moeten een groot deel van hun kosten financieren uit eigen middelen. Ter vergelijking: scholen van de overheid krijgen alle kosten vergoed (*bouw, onderhoud, uitbreiding); maar scholen die niet door de overheid zijn ingericht, zoals Christelijke scholen, krijgen van de Belgische overheid slechts 70% vergoeding van al deze kosten.
 
 
Dat gat moet dus gedicht worden! Dat kan alleen met hulp van andere Christenen die Christelijk onderwijs in België belangrijk vinden.
 

Bent u zo'n Christen die wil helpen?

 
Dat kan al met 5 euro per maand, op rekeningnummer NL45 INGB 0002 7125 91! 
U maakt dan mogelijk dat kinderen in België op een 'School met de Bijbel' basisonderwijs kunnen krijgen!
 

Wij zoeken 7000 Christenen die per maand 5 euro (of 60 euro per jaar) willen bijdragen aan het in stand houden en uitbreiden van het Christelijk onderwijs in België.

Wilt u ons helpen? Klik hier om te steunen.