Hoe kunt u helpen?

Met een kleine maandelijkse gift van 5 euro, of een jaarlijkse gift van 60 euro kunt u ons helpen. Ook elke eenmalige gift is welkom! Doet u ook mee?

Vanuit Nederland

    • via een eenmalige of periodieke overschrijving op bankrekening NL45INGB0002712591 van Stichting SBCO (Stichting Steunfonds Belgisch Christelijk Onderwijs)
    • via Givt: klik op onderstaande knop, scan daarna de QR-code via uw Givt-app of stort ook zonder uw telefoon eenvoudig het gewenste bedrag
    • via onderstaand donatieformulier
     

     

    Tip: de fooi voor Whydonate platformkosten kan onderaan verlaagd worden tot minimum €1.

    

   ANBI, periodieke giften, legaat & erfstelling

   ANBI

   Stichting Steunfonds Belgisch Christelijk Onderwijs heeft ANBI-status, dus zijn uw giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting in Nederland.
   RSIN-nummer: 816142014

   Periodieke schenking

   Via periodieke giften is het mogelijk om het werk op een fiscaal aantrekkelijke manier te ondersteunen. Deze donaties zijn namelijk maximaal fiscaal aftrekbaar, zonder drempel of maximum. De belastingdienst stelt wel een paar voorwaarden: De schenker moet minstens vijf jaar achtereen eenzelfde bedrag doneren en minimaal 18 jaar zijn. Ook moet er een schenkingsovereenkomst worden opgemaakt. De modelovereenkomst is te downloaden via www.belastingdienst.nl/giften.

   Legaat

   Een legaat is een bedrag (of voorwerp) dat bij testament aan een persoon of instelling wordt toegekend. Dit geldbedrag ontvangt Stichting SSBG voordat de rest van uw erfenis wordt verdeeld. Een gebruikelijke formulering om een legaat in uw testament op te nemen is: ‘Ik legateer aan de stichting SSBG, gevestigd te Ruurlo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41150427, een bedrag van € ….

   Erfstelling

   U kunt Stichting SSBG ook als (mede-)erfgenaam opnemen in uw testament. Door de erkenning van de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft de Stichting SSBG geen successierechten te betalen. Uw erfstelling komt dus geheel ten goede aan het in stand houden van de ‘Scholen met de Bijbel’ in België.

   Met uw gift maakt u Christelijk onderwijs in België voor meer kinderen mogelijk.