Stichting Steunfonds Belgisch Christelijk Onderwijs ondersteunt plaatselijke initiatieven tot oprichting en instandhouding van scholen met de Bijbel in België. Zij doet dit door fondsenwerving in Nederland en België. 

Steunfonds Belgisch Christelijk Onderwijs

p/a Dhr. H. Stolk
Vosheuvelweg 18
7261 PD Ruurlo

Telefoon:

KvK, Enschede, Nr. 41150427

RSIN (fiscaal nummer): 816142014

Bankrekening: NL45 INGB 0002 7125 91

 

Bestuur: Herman Spaargaren (voorzitter), Bas Pellikaan (secretaris), J. Stolk (penningmeester), Els Wijsman (lid).
Bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. 

 

Beleidsplan en statuten Stichting Steunfonds Belgisch Christelijk Onderwijs (SSBCO)

Download Jaarplannen & rapporten